[zaloguj się]

NIŻLIĆ (3) cn

stp, Cn, Linde brak.

Uwydatnia stosunek czasowy (3):
A. Wprowadza zdanie podrzędne czasowe, określające czynność późniejszą, następczą w stosunku do zawartej w zdaniu głównym: nim (2): theras febra Garbuie cię miaſto ſrzebra. A miaſto zlota drgnies duſzą Nyzlic ſię ſnim zbanku ruſzą. RejKup ſ4v.

Połączenie: »pirwej ... niżlić« (1): podzcie ſemną do Ieruzalem/ abych ieſſcże mégo milégo ſyna pirwéy vzrzala/ niżlitz vkrzyżowany vmrze. OpecŻyw 110v.

B. Czynność określona w zdaniu podrzędnym, wprowadzonym przezniżlićwyznacza kres trwania tej, o której mowa w zdaniu głównym: do momentu (1): Ale będziem drudzy powiedáć/ o lepiey pocżekáć áżby ſie wſzyſcy zgodzili [...] O pocżekaſz á długo pocżekaſz wierz mi niżlić to będzie RejZwierc 196.

Cf NIEŻLI, NIŻ, NIŻELI, NIŻLI, NIŻLIBY, NIŻLIŻE

MK