[zaloguj się]

NOSIDŁO (4) sb n

-ś-, -ſ- (4), [-ſz-].

Oba o jasne.

Fleksja
sg pl
N nosidło nosidła
A nosidła

[sg N nosidło.]pl N nosidła (3).A nosidła (1).

stp, Cn notuje, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVII (z Cn) – XVIII w.

1. Przyrząd do noszenia lub przenoszenia ciężarów; gerula Mymer1; sucula, vectes Mącz; ferculum, phalange Cn (3): Gerula. Trage. Noſidła. Mymer1 29v; Sucula, item instrumentum fabrorum, Nieyákie wałki álbo nośidłá ná ktorych nie co z piwnic wyciągáyą Mącz 427a, 477a; [Gerula, eine Bäre. P. Nośidło. Volck 251; noſzidło Gerula, vectis Volck Nnn2v].
2. To, co się nosi (1): A Káſztellan Krákowſki nioſł złotą Koronę/ Woiewodá też Sceptrum pięknie vrobione/ Wileńſki Woiewodá Iábłko iák ſwiát s krzyżem/ [...] A Kleynoty Koronę ná ołtarz włożono [...] Potym pánom ktoremu co przynależáło/ Z ołtarzá oddawano/ ich nośidłá cáło. Ci przed Arcybiſkupem ſtánęli porządkiem/ Ktory dał miecż Krolowi/ mowiąc ták z rozſądkiem StryjWjaz C2v.

Synonimy: 1. drążki, jaśli, tragi.

Cf NOSZE, NOSZENIE

TG