[zaloguj się]

NOSTRZEG (20) sb m

nostrzeg (12), nostrzek (5), nozdrzek (3), [nastrzeg]; nostrzeg BartBydg, FalZioł (11); nostrzek SienLek (4), Oczko; nozdrzek Calep (3).

o oraz e jasne.

Fleksja
sg
N nostrzeg
G nostrzegu, nostrzku
D nostrzegowi
A nostrzeg

sg N nostrzeg (10).G nostrzegu FalZioł (3), nostrzku SienLek (3).D nostrzegowi (1).A nostrzeg (3).

stp: nostrzek, nocstrzeg, nocstrzek, noctrzek, nostrzeg, Cn notuje, Linde XVI i XVIII w.

1. bot. Melilotus officinalis (L.) Lam. em. Thuill, et M. albus Med. (Rost); nostrzyk żółty i nostrzyk biały, rośliny dwuletnie dziko rosnące z rodziny motylkowatych (Papilionaceae); melilotos, sertula Calep, Cn; trifolium caballinum Cn (19): Melliceria, est quoddam tuberculum etc., contra hoc valet mellilotus, nostrzeg, coctus in dulci vino BartBydg 88b; pręth wyſoki á węzłowathy podobny włoſkiemu koprowi á liſth noſtrzegowi albo marchwianemu FalZioł I 75b; (nagł) Mellilotum. Noſtrzeg. Steinkle. (‒) NOſtrzeg ieſth ciepły y ſuchy w pirwſzim ſłopniu. Ma w fobie cirpnoſć znieiakiem roſpądzaniem átakże dla tego trawi y potwierdza y boleſć vſmierza FalZioł I 83c, +4a, I 47b, 82 żp, 82c, 83a (11); Albo weźmi noſtrzku/ śiemieniá lniánego/ koźiorożcu/ ślazu máłego/ ſtłucz tho á warz w wodźie z ſádłem wieprzowym/ gęśim/ kokoſzym SienLek 117, 50v, 71v, 117v; ieſlibyſmy ieſzcze chćieli źiółá odmiękczáiącé wárzyć/ iákoby ślaz obóy/ noſtrzek/ bugwicę oboię/ máioranę/ rumien etc. Oczko 33v.
Zestawienie: »nozdrzek żołty« (2): Melilotos ‒ Otilia, nozdrzek zołti, konikowi kwiat. Calep 649a; Sertula campana ‒ Otylia, nozdrzek zołti: item, konikowy kwiat. Calep [973]b.
[Szeregi: »nostrzeg abo komenica«: Nostrzeg ábo Komienicá/ Mellilotum vulgare SienHerb 100b.

»nastrzeg albo konik«: Mellilotum Mÿodvnka, Nastrzeg albo Conÿk GlosyKórn I 120.]

2. bot. Gentiana amarella L.; gencjana gorzkawa, roślina dwuletnia z rodziny goryczkowatych (Gentianaceae) o fioletowych, czasem żółtych kwiatach; gentiana Calep, Cn (1):
Zestawienie: »nostrzog modry« (1): Gentiana pumila, flosculo caeruleo instar calathi, in pratis humidis, radiculis albis, caule puniceo, foliis tenuibus vestito, florens in octobre – Nozdrzek modry Calep 450; [Noſtrzek modry/ Genciana minima. Lungenblum. SienHerb K4#].

Synonimy: 1. komonica, »konikowy kwiat«, »konikowe ziele«, otylija.

AKtt