[zaloguj się]

OBBIEGAĆ (1) vb impf

Fleksja

part praes act obbi(e)gając.

stp brak, Cn notuje, Linde bez cytatu s.v. obbiedz.

Obchodzić, odwiedzać kolejno wiele miejsc lub osób; circumcurrere, lustrare, obire Cn [co]: Więc práwie mnożą potomki Obbiegáiąc cudze domki [Pan o Plebanie] RejRozpr Cv.

Synonimy: krążyć, obchodzić.

Formacje współrdzenne cf BIEŻEĆ.

Cf OBBIEGAJĄCY, OBIEGAĆ

AS