[zaloguj się]

OBIĆ (15) vb pf

o jasne.

Fleksja
inf obić
praet
sg
3 m obił
plusq
sg
3 m był obił
imperativus
sg
2 obij
3 niechåj obije
impersonalis
praet obito
participia
part praet act obiwszy

inf obić (5).praet 3 sg m obił (5).plusq 3 sg m był obił (1).imp 2 sg obij (1).3 sg niechåj obije (1).impers praet obito (1).part praet act obiwszy (1).

stp notuje, Cn s.v. obijam komu gębę, Linde XVIXVIII w.

1. Pokryć jakąś powierzchnię warstwą czegoś (zwykle tkaniną lub blachą), często dla ozdoby; obtexare, operire, texare PolAnt [w tym: co (11)] (12):

obić czym (9): Iuż ſtáynia/ iuż ſtodołá/ ták iáko może być/ Bo tám iuż y plewámi ściány może obić. RejWiz 153; Tákże Sálomon obił we wnątrz Dom ſczyrem złothem BibRadz 3.Reg 6/21, 3.Reg 6/21, 22, 4.Reg 18/16; Adornare Thalamum, Łóżnicę kobiercy obić Mącz 269c; ode tlá domv áż do piętrá obił śćiány drzewem (cedrowym) BudBib 3.Reg 6/15; GrabPospR K3v; Więc ná rybi xtałt/ wnet ſzkutę vrobił/ Y vdychtował/ y żelázem obił KlonFlis E4.

obić w co (1): Koſcioł w zamku obito pięknie w złotogłowy StryjWjaz Cv.

Przen [czym] (2): iákiemi iey [cnoty] pokoy ſpálerámi obić. RejWiz 8; Obiyże mu ie [serce gościowi, tj. Bogu] onemi oponámi pokory/ wiáry/ cnoty/ á ſtáłośći ſwoiey. RejPos 87.
2. Przybić do czegoś wiele przedmiotów [co czym] (3): Potrzebá téż thę ſkrzynię wnątrz dobrze Palmi obić Strum K2v; Widzę cáłé ſzyſzaki/ tarcze nieſkrwáwioné/ Widzę drzewá/ y groty nic nienaruſzoné. [...] Ráczéy gmách/ y łóżnicę tym niechay obiie KochFr 45.
Przen (1):
Szereg: »obić i ochędożyć« (1): iżeś ieſt koſcioł á przybytek Duchá ſwiętego. A tu ſie vcż iáko maſz ten koſcioł á ten przybytek obić y ochędożyć iemu/ iż nie świecżkámi áni krzyżyki RejPos 351v.
3. [Oderwać uderzeniem [co]: á obiwſzy potym glinę [z odlewanego przedmiotu]/ wſzyſtko to vlano naydźieſz SienHerb 604b; potym znośiwſzy go [len] do domv á náśienie obiwſzy/ chowáią pod dáchem Cresc 1571 188.]
4. [Omłócić [czego]: (nagł) Trituratio grochu (–) [W] Winczu obito grochu kop 7 InwBiskWłocł 1582/49, 50.]

Formacje współrdzenne cf BIĆ.

Cf OBBIĆ, OBICIE, OBITY

KW