[zaloguj się]

OGŁASKAĆ (6) vb pf i impf

pf (5), impf (1) Mącz 94a.

o oraz drugie a jasne; -gła- (4), -głå- (2); -gła- Calag; -głå- RejZwierc; -gła- : -głå- Mącz (3:1).

Fleksja
inf ogłaskać
indicativus
praes i fut
sg
1 ogłaskåm

inf ogłaskać (4).praes 1 sg ogłaskåm (1).fut 3 sg ogłaszcze (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVII w. (z Cn).

Obłaskawić, oswoić zwierzę; cicurare Mącz, Calag, Cn; domare Mącz; lenire, mansuefacere, mitigare Cn (6): Domo, Vſmiérzam/ Ogłaskam. Mącz 94a, 53a; Calag 579a.

ogłaskać co (żywotne) (3): Cicurare dorcam, Ogłáskáć Sárnę. Mącz 53a, 94a; ieden Lwá ogłáſcże iż mu ſie płáſzcży iáko záiąc/ drugi Niedźwiedzyá zá nos wodzi RejZwierc 71v.

Synonimy: objeździć, okrocić, uskromić, uśmierzyć.

Formacje współrdzenne cf GŁASKAĆ.

Cf OGŁASKANIE, OGŁASKANY

AL