[zaloguj się]

[OŻWANIE sb n

Fleksja

N sg ożwani(e).

stp, Cn brak, Linde XVI w. s.v. ożwać.

Obmowa, oszczerstwo: Ożwánie ktore z potwarzy idzie/ ieſt rzecż zła á nigdy żadnemu nyeprzyſtoyna LorichKosz 53 (Linde s.v. ożwać).

Synonimy: obmowa, osoczenie, potwarstwo, potwarz, uwłoctwo, uwłoczenie, zelżenie.]

AKtt