[zaloguj się]

PADACZKA (2) sb f

pa- (1), på- (1) Mącz (1:1); -da- (2), [-då-]; końcowe a jasne (w tym 1 r. błędne znakowanie).

Fleksja

N sg padaczka (2).

stp, Cn brak, Linde XVI w.

Znaczenia
Epilepsja; epilepsia, morbus comitialis a. Herculeus a. sacer Mącz (2): Epilepsia, Morbus comitialis, Swiętego Wálentego niemoc/ Wielka niemoc/ Pádáczka niektórzi zową. Mącz 106c, 363a; [Tá niemoc ktorą po łáćinie zową Caducus morbus/ po polſku wielka niemoc/ pádácżká/ álbo S. Wálán. niemoc przydawa ſie od niemiáry pićia/ iedzenia SienHerb 353b (Linde); Volck Qqq].

Synonimy: »boża kaźń«, »choroba świętego Walentego«, epilensyja, kaduk, »niemoc świętego Walentego«, »padająca niemoc«, paduch, »rzucająca niemoc«, rzucawka, »wielka niemoc«.

LWil