[zaloguj się]

PODPACHA (3) sb f

Fleksja

N pl podpåchy (3).

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Pacha; ala, axilla Mącz, Calep; asella Mącz (3): Ala, vel axilla, vel asella. Podpachy/ mieiſcá pod rámiony. Locus ille concavus subter brachium in homine. Mącz 6c; Calep 47b, 119b.

Synonimy: pacha, pazucha.

Cf PODPASZE, PODPASZEK, [PODPAZUCHA], [PODPAZUSZE]

KWysz