[zaloguj się]

PODPASZEK (1) sb m

Fleksja

N sg podp(a)szek.

stp notuje, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Pacha: Ascella, pacha, d⟨icitur⟩ locus sub brachiis, podpazek BartBydg 15b.

Synonimy: pacha, pazucha.

Cf PODPACHA, PODPASZE

AL