[zaloguj się]

PODPASZE (1) sb n

Fleksja

G sg podpaszå.

stp brak, Cn notuje, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładom z SienHerb).

Znaczenia
Pacha; ala, ascella (ascilla, oscilla), axilla, subala, subbrachium, subhircus Cn: Też złą wonią z podpaſza oddala gdy tym prochem Litargiriowym będzieſz nacierał pazuchy FalZioł III 37d; [SienHerb 262b (Linde); Hircus, Virus Achſolngeſtranck Smrod z podpaſza. ArtNom C5v].

Synonimy: pacha, pazucha.

Cf PODPACHA, PODPASZEK, [PODPAZUCHA], [PODPAZUSZE]

AL