[zaloguj się]

PODPOLAŁY (8) ai

Oba o oraz a jasne (w tym w a 1 r. błędne znakowanie).

Fleksja
sg
mNpodpolały fNpodpolałå
pl
N subst podpolał(e)

sg m N podpolały (5).f N podpolałå (1).pl N subst podpolał(e) (2).

stp notuje, Cn s.v. szary, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVII (z Cn) – XVIII w.

Ciemny, szary, brązowawy; rumiany; płowy; ravidus, ravus Mącz, Cn; flavus, gilvus, pullus, subaquilus Mącz; griseus, ravaster, ravillus, ravistellus Cn (8): Coloratae Uvae Zarumienione/ podpoláłe yágody. Mącz 60b; Flavus, Płowy/ Nieowſzeki zołty/ Podpoláły. Mącz 129d; Flavi capilli, [...] Włóski yáko złoto/ podpoláłe przipłowiáłe Mącz 129d; Subaquilus, Zbronatná czarny/ álbo ciemnobronatny/ podpoláły. Mącz 425b, 214b, 331a, 347d, 348a; [podpołáły/ Adustus, flavus, coloratus. Volck Rrr3].

Synonimy: ciemnobronatny, ciemnożołty, czarnawy, okopciały, płowy, przypłowiały, szary, śmlady, wilczaty, zarumieniony.

Cf PODPOLATY, PODPOLAWY

AL