[zaloguj się]

[POMĘTLOWAĆ vb pf

pomętlować, pometlować.

Fleksja

3 sg m praet pomętlowåł.

stp, Cn brak, Linde XVI w.

Zagmatwać, zamącić, wprowadzić zamieszanie:

pometlować co: A o wtorym [miejscu Ewangelii św. Mateusza] to wiedz że ie Fárnowſki pometlował/ przećiw wſzytkim Láćińſkim y Polſkim przekłádom/ ktore ſię z Greckim textem zgadzáią CzechRespons 28.

pomętlować między kim: GilPos 18 (Linde) cf Szereg.

Szereg: »pomętlować, powichrzyć«: nieprzyiaciel zbáwienia ludzkiego [...]/ iáko y dziś między záwiedzionymi Krześćiány pomętlował/ powichrzył/ thák że nie máſz pocżątku áni końcá drogi v nich otrzymánia pewnego grzechow odpuſzcżenia/ vſpráwiedliwienia/ y żywotá wiecżnego. GilPos 18 (Linde).

Synonimy: pogmatwać, pomącić, pomieszać, popleść, powichłać, powichrować, powichrzyć.

Formacje współrdzenne cf METLOWAĆ.]

MN