[zaloguj się]

PONDEROWAĆ (1) vb impf

Teksty nie oznaczają pochyleń; drugie o prawdopodobnie jasne (tak w -ować).

Fleksja
indicativus
praes
sg
3 ponderuje
conditionalis
sg
3 m by ponderowåł

praes 3 sg ponderuje.[con 3 sg m by ponderowåł.part praes act ponderując.]

stp, Cn, Linde brak.

Rozważać, brać pod uwagę [ponderareważyć BartBydg; ponderoważę, et per translationem uważam, rozmyślam się, szacuję Mącz 309c; – ważę Calep; rozważam co sobie, u siebie, rozbieram, roztrząsam, dyszkuruję, uważam, przypatruję się – ... pondero aliquid iudicio: causas, res suo momento Cn] [co]: [aby na nie [poselstwa] każdy wotował i wedle daru od Boga użyczonego commoda et incommoda od kandydatów podane ponderował. Interreg 206; Bracia naszy gwałt sobie czynią, chocia dalszy od niebespieczeństwa pogańskiego, Korony ratując, dobrze wszystko ponderuiąc AktaSejmikPozn 1590 133.]
Zwrot: »ponderować sobie«: bo iuz de perpetuo carcere diserte diſscrebat, widzę że ponderuie iuz sobie wszytko ex utraque parte ActReg 97.

Synonimy: przypatrować się, rozbierać, roztrząsać, rozważać, szacować, uważać.

LW