[zaloguj się]

[PRZYCZYNICIEL sb m

Fleksja

L sg przyczynicielu.

stp, Cn brak, Linde XVII w.

Ten, kto się wstawia, orędownik: Nie możeć themu nikt dogodzić/ áby zli nie mieli ſie gorſzyć dobremi poſtępkámi Krześćiáńſkimi/ iáko [...] Kiedy ná iednym przycżynicielu Pánu Iezuſie przeſtawamy/ á nie prośimy o przycżynę do Bogá zeſzłych s tego ſwiátá żadnych Swiętych GilPos 50v.

Synonimy: orędownik, pośrzednik, prokurator.

Cf [PRZYCZYNNIK], PRZYCZYŃCA, [PRZYCZYŃCIEL]]

ALKa