[zaloguj się]
  • Treść tego hasła nie została jeszcze opublikowana.

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
1. PRZYJACIELSKI 156 ai też [przyjaciołski]