[zaloguj się]

[PUSZCZYNA sb f

Fleksja

N sg puszczyna.

stp, Cn, Linde brak.

Teren bezludny, niezamieszkały, pustkowie: pusczyna vastitudo, desertum, solitudo ReuchlinBartBydg K2v.

Cf PUSTKA, PUSTNOŚĆ, [PUSTOĆ], PUSTOŚĆ, PUSTYNIA, PUSZCZA, 2. PUŚCIZNA]

LWil