[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 7922

Hasła spełniające kryteria wyszukiwania:

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
NY odsyłacz/wariant cf my
!NYACZYNON słownikowe Sł stp
NYNEJSZY odsyłacz/wariant cf niniejszy
2. [NYNI] 0
1. NYNI odsyłacz/wariant cf ninie
[NYNIA] odsyłacz/wariant cf ninie
NYNIE odsyłacz/wariant cf ninie
NYNIEJSZY odsyłacz/wariant cf niniejszy
NYRCZANY 5 ai też [nerczany]
[NYRECZKA] 0 sb też [nereczka]
NYRKA 171 sb też nerka (73)
NYRKOWY 7 ai też nerkowy (2)