[zaloguj się]

178. Płynność odcieni i znaczeń.

a. Płynność odcieni.

Przy znaczeniach mających różne odcienie, niekiedy stosunkowo znaczne, lecz niedające się jasno posegregować na podstawie materiału, dajemy w objaśnieniu wszystkie możliwe synonimy lub opisy, oddzielając średnikiem odcienie bardziej odległe.

b. Płynność znaczeń.

Przy płynności granic między kolejnymi znaczeniami możemy dać odpowiednią uwagę na końcu jednej z wchodzących w grę rubryk lub na końcu całej części semantycznej. Uwaga jest w klamrze, a linea.