[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Grzegorz Orszak
Dokładnej daty urodzenia ani śmierci nie znamy; wg Rosponda pochodził z północnej Małopolski (ówczesne woj. sandomierskie). Pochodził ze środowiska plebejskiego.
Nie wiemy, gdzie się kształcił; tytułował się bakałarzem, znał język grecki i hebrajski. Był działaczem reformacyjnym; zorganizował szkołę kalwińską w Pińczowie, którą następnie kierował w latach 1551 – 1560, potem był kierownikiem szkoły w Dubiecku u S. M. Stadnickiego. Przyjaźnił się z Trzecieskim i Orzechowskim. Stwierdzono, iż był autorem pierwszej polskiej Postylli (wyd. w Królewcu w 1556, nazywanej dotąd Postyllą Seklucjana).