[zaloguj się]
  • Nie można wyświetlić artykułu hasłowego, błąd w trakcie jego formatowania.

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
NIEZWYCZAJNY 87 ai