[zaloguj się]

4. Errata, kustosze i żywa pagina.

Wyrazy występujące w erratach i kustoszach uwzględniamy w Słowniku o tyle, o ile dostarczają one materiału w jakikolwiek sposób uzupełniającego posiadany przez nas materiał tekstów głównych.
Żywą paginę włączamy do materiału na zasadzie odrębnego tekstu jeden raz, bez względu na ilość powtarzających się w danym zabytku identycznych jej użyć. Na tych samych zasadach włączamy do materiału również tytuliki umieszczone w BibRadz na szczycie wewnętrznych marginesów. Wyraz list występujący niekiedy przy foliacji włączamy do materiału jeden raz dla całego zabytku. Co do szczegółów traktowania w różnych partiach artykułu hasłowego różnych możliwych powiązań erraty, kustosza i żywej paginy z tekstem głównym por. załącznik.