[zaloguj się]

6. Litery alfabetu.

Litery alfabetu uwzględniamy jako normalny materiał. Ponieważ jednak niektóre ich użycia, np. w funkcji sygnalizująco-porządkowej, na oznaczenie punktów geometrycznych, układu alfabetycznego w rejestrach itp. były niekiedy w ekscerpcji pomijane, z użyć tego typu tworzymy osobną rubrykę z bardzo szerokim objaśnieniem (por. hasło G) i opatrujemy ją uwagą: (materiał nie objęty statystyką). Ilość cytatów w takiej rubryce znacznie ograniczamy.
Nazwy obcych liter (np. ALFA, ALEF) są normalnymi hasłami.