[zaloguj się]

5. Cyfry.

Nie włączamy do materiału liczebników napisanych w całości cyframi.