[zaloguj się]

7. Materiał spoza naszego kanonu źródeł.

W skład Słownika wchodzi też materiał znaleziony w tekstach nie wchodzących do naszego kanonu źródeł. W związku z tym przeglądamy systematycznie szesnastowieczne cytaty II wyd. słownika Lindego oraz wydania tekstów szesnastowiecznych posiadające indeksy (językowe lub rzeczowe), jak lustracje, inwentarze, Biblioteka Pisarzów Polskich itp. Uwzględniamy tu przede wszystkim niezaświadczone u nas hasła, znaczenia i warianty fonetyczne, z pozostałych zaś zjawisk językowych tylko fakty bardziej interesujące (formy fleksyjne, struktury składniowe, jednostki frazeologiczne). Co do sposobu wprowadzania takiego materiału por. załącznik.