[zaloguj się]

48. Sygnalizowanie postaci innosłowiańskich.

Jeżeli wśród odmianek hasłowych znajduje się odmianka o innosłowiańskiej postaci fonetycznej, poprzedzamy ją odpowiednim skrótem w nawiasie, np.:

głowa (5048), (czes.) hława (1), (rus.) hołowa (1).