[zaloguj się]

CZARNOKSIĘŻNICY (1) ai

Fleksja

N sg m czarnoksiężnicy.

stp, Cn, Linde brak.

Czarodziejski, magiczny: Dardanius, Czárnoxiężnicy. Mącz 78a.

Synonimy: czarowniczy, czarowny, guślny, gwiazdarski, kuglarski, praktykarski, wieszczy.

Cf CZARNOKSIĘSKI, CZARNOKSIĘŻNY

ZZa