[zaloguj się]

EHEJ (10) int

Oba e prawdopodobnie jasne.

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

1. Okrzyk nawoływania z V i zdaniem rozkazującym (1): Ehey/ piekielne kśiążętá Otwierayćie ſwoie wrotá.MWilkHist D4v.
2. Okrzyk wyrażający ironię, złośliwość; euge PolAnt; vah Vulg (8): Ehei/ ſkáźićielu kościołá Bożego [Vah, qui destruis templum Dei Vulg Matth 27/40]/ co go zá trzy dni znowu buduieſz/ rátuy ſámego śiebie [...] (marg) Vah, po Láćinie/ po Zydowſku Heah: miáſto ktorego ſłowá/ w Pſál: 34. położono Eheu. (‒) LatHar 700 [przekład tego samego tekstu: WujNT], 713; A mimo przechadzáiący bluźnili go/ kiwáiąc głowámi ſwemi/ y mowiąc: Ehey ktory rozwala (marg) rozwalaſz (–) kośćioł [...] Wybaw ſię ſámego WujNT Mar 15/29 [przekład tego samego tekstu: LatHar 713,] Matth 27/40.
a. Wyraża złośliwą radość; dobrze mu tak (4):

Powtórzenie dwukrotne (2): Niechayże będą zborzeni kthorzy mię pohańbić chćieli/ á ktorzy mnie mowią/ Ehey/ Ehey [Euge, euge]. BibRadz Ps 39/16 [przekład tego samego tekstu] LatHar 179.

3. Wyraża uczucie żalu (1): EHey iák gwałtem obrotne obłoki/ Y Tytan prętki lotne czáſy pędzą: A chciwa może odćiąć roſkoſz nędzą Śmierć/ tuż zá námi ſpore cżynikroki SzarzRyt A.

Synonimy: 1. nuż, nuże; 2. ach, hej; 3. ach, auch, auwe, ech, niestety, o.

Cf EJ, HEJA

TG