[zaloguj się]

GAŁAGUZ (3) sb m

gałaguz (2), gołoguz (1); gałaguz BielSat (2); gołogus Mącz.

Oba a oraz oba o jasne.

Fleksja
sg pl
N gołoguz
G gałaguz(o)w
A gałaguzy

sg N gołoguz (1).pl G gałaguz(o)w (1).A gałaguzy (1).

stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z tych samych przykładów: gołogus).

Obelżywie, pogardliwie: głupiec; nicpoń, hultaj; stipes Mącz (3): Stipes, [...] Kół/ pal/ pniak. Et per translationem accipitur pro stulto, insulso, et fatuo, Gołogus/ błazen. Mącz 416c; Máiąc wſzego doſtátek prochow/ Arkábuzow/ A wżdy ſie tych nikcżemnych boią Gáłáguzow. BielSat G3v, M4.

Synonimy: bałamut, bezhumny, bezrozumny, błazen, cielę, głupi, nieroztropny, szalony.

MM