[zaloguj się]

GNIEWNIWY (1) ai

Fleksja

A sg m gni(e)wniw(e)go.

stp, Cn, Linde brak.

Skłonny do gniewu, wybuchowy; w funkcji rzeczownika: tilko to onim przydawſzy [...] iż podbrodek koncżati y zaoſtrzony, iako też y nos, gniewniwego ſmiałego á nie lutoſciwego takież y chytrcza znamionuie. GlabGad O7.

Synonimy: jadowity, niecierpliwy, popędliwy, prędki, srogi, swarliwy, zjadły.

Cf GNIEWIWY, GNIEWLIWY, GNIEWNY

MM