[zaloguj się]

ŁAMOZG (5) sb m

Tekst nie oznacza pochyleń.

Fleksja
sg
N łamozg
G łamozgu

sg N łamozg (3).G łamozgu (2).

stp, Cn, Linde brak.

1. Hałas, łoskot (1): Plangor – Lamozk [!] kołat. Calep 811b.
2. Odpadki, okruchy z czego; rudus Calep (4) : Erudero – Zwſzelia kiego łamozgu cziſzczę. Calep 372b; Quiſquiliae – wſzeliakieni kiczemne [!] z drzewa okruſzki, albo łamozg. Calep 890b; Rudetum – Mieſcze piełne[!] łamozga wſliakiego [!]. Calep 931a, 931a.

Synonimyi 1. grzmot, huk, kołat, łoskot, szum, trzask; 2. gruz, rum.

DJ