[zaloguj się]

MIŁOSIERNIE (18) av

o oraz oba e jasne.

comp miłosierniéj (1).

stp notuje, Cn s.v. litościwie, Linde bez cytatu, poza tym XVII w.: miłosierdnie.

Znaczenia
Litościwie, łaskawie; clementer, longanimiter, misericorditer Mącz; cum commiseratione, miseranter Cn (18): Clementer, Łáskáwie/ Miłoſiernie/ Miłośćiwie. Mącz 57a, 197b, 224c.
Szereg: »łaskawie i miłosiernie« (1): Má wielki ij pożytecżny cżyſcietz cierpliwy cżlowiek/ ktoryż cirpiątz krzywdy ij mierżącżki/ więcéy żaluie ijnſſégo złoſci/ niżli ſwé krzywdy/ [...] a ktory téż laſkawiéy ij miloſierniéy ſie má niżli gniewá OpecŻyw 191v.
W przen (1): M[i]eycie ſię dobrze dźiatki pilnie proſząc BOGA/ By was wżdy miłoſiernie gniotłá źimá ſroga. RybGęśli B4.
a. O Bogu [objaśnienie cf MIŁOSIERDZIE 2.] (13): BierRaj 17; Siedmiorakié dary dáwáſs/ Ręką boſką ty ſám wládáſs/ Czo nám był ocietz obietzál/ Tos ty [Duchu Świętym] iuż miłoſiernie dál. OpecŻyw 177; PatKaz III 107; Iezu ienżes ſlepe oſwieczał/ Y głuchym miłoſiernie ſluch dał. ſmi. ſie n. TarDuch B3, B4v, C8v; A rácz ſie nam kiedy miłoſiernie okazáć/ y dopuſć ſie nam wżdy rozrádowáć w ſwey łáſce RejPs 135v, 128; RejPos 324v; ReszList 149; ktoryś Piotrá tonącego miłoſiernie porátował: y dotknieniem kráiu ſzáty twoiey/ nie iednemuś zdrowie przywrocić racżył. Błogoſław LatHar 536, 603.
Szereg: »łaskawie a miłosiernie« (1): Zeyzrzy panie z ſtolcza nachwalebnieyſzego maieſtatu twego. A pomyſl łaſkawie á miłoſiernie o mnie TarDuch A2.

Synonimy: lutościwie, łaskawie, miłościwie.

Cf NIEMIŁOSIERNIE

TG