[zaloguj się]

NAZNAMIONOWAĆ (8) vb pf

naznamionować (6), naznamienować (2); naznamionować BierEz, BielŻyw, GlabGad (2), WróbŻołt, Mącz; naznamienować OpecŻyw, RejKup.

-am- (5), -ąm- (1); -e- (1), -ę- (1).

Wszystkie a oraz o jasne.

Fleksja
inf naznamionować
praet
sg
1 m -m naznamienowåł
2 m naznamionowåłeś
3 m naznamionowåł
f naznamionowała
impersonalis
praet naznamionowąno było
participia
part praet act naznamienowawszy

inf naznamionować (1).praet 1 sg m -m naznamienowåł (1).2 sg m naznamionowåłeś (1).3 sg m naznamionowåł (1). f naznamionowała (2).impers praet naznamionowąno było (1).part praet act naznamienowawszy (1).

stp notuje, Cn brak, Linde XVI w.

1. Opatrzyć coś jakimś znakiem (5):

naznamionować co (1): Tedy onij [...] vmarlégo pogrzebſſy/ [...] a naznamienowawſſy grob odeſſli. OpecŻywList C2.

Przen (3):
Fraza: »[kogo] natura naznamionowała« (2): Iako gdy kto ieſt liſowati: ktemu ſzepietliwy y ieſt rozoki [...]. Thegoć iuż natura naznamionowała prżeto ſie takiego ſtrzeży chczeſzli vydz cżego złego. GlabGad Mv, N3.
a) O wyróżnieniu przez Boga [kogo czym] (1): bo ty miły panie naznamionowałes, nas ſwiatłoſcią oblicża twego [Signatum est super nos lumen vultus tui] WróbŻołt 4/7.
a. Poinformować za pomocą znaków [czym] (1): Rzekł Ezop/ ten co ſkarb ſchowáł Siedmią liter náznámionował: Cżtery ſtopnie przeſtępay/ Tám złotego ſkárbu ſzukay. BierEz E3.
2. Ustalić, określić, wyznaczyć [co komu] (1):
Zwrot: »czas naznamionować« (1): Hey hey Braċza czoż działaċze Cżemú s tak długo mieſkaċże Snáċ ſię wąm zda bym żartował Zem wąm Cżas nażnąmięnował RejKup Tv.
3. Przedstawić wizualnie [co] (1): Powiadaią też że on w Rzymſkim koſciele ſłup nieiaki poſtawił, na ktorym zwierzchu ieden obraz ſtał á około tego ſłupu obrazy też dwanaſcie krain ſwiata naznamionowąno było BielŻyw 324.
*** Bez wystarczającego kontekstu (1): Exsignare idem quod Signare, Náznáczic/ Náznámionować. Mącz 112a.

Synonimy: 1., 2., 3. naznaczyć; 1. nacechować; 2. postanowić, ustawić, zakrysić; 3. pokazać, ukazać.

Formacje współrdzenne cf ZNAMIONOWAĆ.

Cf NAZNAMIONOWANY

AL