[zaloguj się]

NIEDOCHODNY (1) ai

Fleksja

N sg m niedochodny.

stp: niedochodni (?) w innym znaczeniu, Cn brak, Linde XVI (ten sam przykład) – XVII(XVIII) w. s.v. dochodny.

Znaczenia
Niedostępny: Inaccessus, Invius, Niedoſtępny/ Niedochodny. Mącz 1c.

Synonimy: niedobyty, niedostępny, niedościgły, nieprzebyty, nieprzebrniony, nieprzeszły.

Cf DOCHODNY