[zaloguj się]

NIEDOSTĘPNY (9) ai

W pisowni łącznej (8), w rozłącznej (1).

e oraz o jasne.

Fleksja
sg
mNniedostępny fN nNniedostępn(e)
G Gniedostępnej G
I Iniedostępną I
L Lniedostępnéj L
pl
N subst niedostępné
A subst niedostępn(e)
L niedostępnych

sg m N niedostępny (1).f G niedostępnej (1).I niedostępną (1).L niedostępnéj (2); -éj (1), -(e)j (1).n N niedostępn(e) (1).pl N subst niedostępné (1).A subst niedostępn(e) (1).L niedostępnych (1).

stp, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVII w. (z Cn).

1. Do którego lub na który nie można wejść; inaccessus Mącz, Cn; inascensus Cn (7): Inaccessus locus, Niedoſtępnę [!]/ Niedobytę [!] mieyſce. Mącz 43c, 1c.
Wyrażenie: peryfr. »gora niedostępna« = Parnas (1): Zyy nam o Symonides/ ćiebie vkocháły/ Ná górze niedoſtępnéy/ ćiebie nápawáły Cytherides pokármem GosłCast 10.
a. O niebie (4): Bo Piſmo S. przez to ſłowo Oćiec/ pocżyna to nam oznáymiáć/ co w oney niedoſtępney świátłośći/ gdźie Bog mieſzka/ ieſt zákryto KuczbKat 15; Pan to ieſt wielki [...]: W iego ſą ręku źiemſkié głębokośći/ Y niedoſtępné górné wyſokośći. KochPs 143; Ná progách niedoſtępnych bym téż ſtánąć miáłá/ Gdźie wiecżny dźiéń pánuie GosłCast 55.
W przen (1):
Wyrażenie: »niedostępna gora« (1): Y Któraż niebieſka moc z niedoſtępnéy góry/ Wyzuie mię z człowieczéy poſtáći y z ſkóry? GosłCast 52.
2. Którego nie można pojąć (2): Bog ieſt świátłośćią niedoſtępną/ ćiemnośći żadnych nie máiącą. CzechEp 321.
W przen (1): ábych opowiſádał miedzy Pogány/ nie doſtępne [investigabiles] bogactwa Chryſtuſowe Leop Eph 3/8.

Synonimy: 1. niedobyty, niedochodny, nieprzebrniony, nieprzebyty, nieprzeszły; 2. niedoszły, niedościgły, niedościgniony, nieogarniony.

Cf DOSTĘPNY, NIEDOSTĄPIONY