[zaloguj się]

NIEMĘSKI (4) ai

niemęski (3), niemężki (1); niemęski Mącz, CzechEp, KochMuza; niemężki StryjKron.

e jasne.

Fleksja
sg
fNniemęskå nN
Aniemęską Aniemęski(e)

sg f N niemęskå (1).A niemęską (1).n A niemęski(e) (1).pl A niemężki(e) (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVII w.

Niegodny mężczyzny; tchórzliwy; parum virilis Mącz, Cn (4): Parum virile est, Nie męska rzecz yeſt/ nie prziſtoyi to ná mężá. Mącz 498c.

W połączeniu szeregowym (1): przypiſuiąc mu/ nie iákie boſkie ſzcżyre prawdźiwe y otworzyſte nád ſzátánem zwyćięſtwo/ iáko przyſtoi mocnieyſzemu nád ſłábſzym: ále chytre/ nie męſkie/ obłudne [...] ktore nigdy Bogu y ſynowi iego prawdźiwemu Iezuſowi Chriſtnſowi/ nie przyſtoi. CzechEp 203.

Wyrażenie: »niemęska trwoga« (1): Zkąd prózné troſki ludzkie/ y nie męſką trwogę/ Zkąd omylną nádźielę/ y błąd widźiéc mogę. KochMuza 26.
Szereg: »niewieści, niemężki« (1): A Woiewodzie/ który od niego z bitwy vćiekł/ záięczy kożuch/ y kądziel z wrzećionem w podárek posłał/ nikczemność iego á płochość záięczą/ y ſpráwy niewieśćie nie mężkie tym znácząc StryjKron 220.

Synonimy: niebitny, niewaleczny, niewieści.

Cf BEZMĘSKI, MĘSKI, NIEMĘŻNY

ASt