[zaloguj się]

NIETRAFNIE (24) av

nietrafnie (19), nietrefnie (5); nietrafnie BielKom, BielKron, Mącz (16), Calag; nietrefnie GórnDworz, RejPos, RejZwierc (2), Calep.

W pisowni łącznej (20), w rozłącznej (4).

Wszystkie samogłoski jasne.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów).

1. Tak jak nie przystoi, nie należy, nieodpowiednio, niewłaściwie, niestosownie; absurde Mącz, Calep; implicite, inargute, inepte, inscite, insulse, inurbane, rancide, rustice, turpiter Mącz (22): BielKom C7v; Piſáli też drudzy poſtronni hiſthorykowie o nas nie tráfnie/ Iáko Eneás Silwius y drudzy zá nim/ máiąc nas zá opiłe ludzi BielKron 334; Apud fimum odores spargere. Nietráfnie co czinić. Opák ſie ſpráwowáć. Mącz 13b, 1d, 9c, 12d, 167b, [169]c [2 r.] (15); cżłowiek ktory nie ieſth bácżny práwie/ pocżnie ſobie niethrefnie/ á nie zda mu ſie/ áby co ná tey/ ábo ná owey rzecży należáło GórnDworz Cc6; RejZwierc 51v, 219v; Calep 10a.
Szereg: »głupie a nietrafnie« (1): Turpiter se dedit, Sromotnie/ głupie á nietráfnie ſobie pocżął. Mącz 91d.
2. Niedogodnie, uciążliwie, nie w porę (2): Vngelegen. Nieſnádnie. Nietráfnie. Importune. Calag 526b.
Szereg: »przygodnie a nietrefnie« (1): A ieſliby też co nań [na wiernego] przygodnie á nietrefnie przypádło/ iż záwżdy ieſt ſowita á hoyna zapłátá iemu zgotowána. RejPos 27v.

Synonimy: 1. nieobyczajnie, nieprzystojnie, niesłusznie, niewłaśnie; 2. niesnadnie.

Cf TREFNIE

KK