[zaloguj się]

NIEŻEŃSTWO (10) sb n

Zawsze w pisowni łącznej.

Tekst nie oznacza é oraz ó; pierwsze e oraz o prawdopodobnie jasne (tak w nie- oraz -stwo).

Fleksja
sg
N nieżeństwo
G nieżeństwa
D nieżeństwu
A nieżeństwo

sg N nieżeństwo (5).G nieżeństwa (2).D nieżeństwu (1).A nieżeństwo (2).

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Bezżenność, celibat (10): Dla roſkoſzy dotześney papieżnicy nieżeńſthwo ſobie wymyſlili. KrowObr Rr3; Nieżeńſtwo nieieſt Boża vſtáwá. KrowObr Ss4v [idem 229v marg], 228v marg, 229 marg, 231v, Ss4v.

nieżeństwo czyje [w tym: pron poss (3), ai poss (1)] (4): ktory [papież Syrycjusz] zduchá nietzyſtego pobudzony w prowádził nieżeńſthwo kápłáńſkie do kościoła krześćijáńſkiego. KrowObr 232v; kxięgi piſał/ o nietzyſtośći nieżeńſtwá wáſzego [...] Kxiądz Stániſlaw Orzechowſki KrowObr 236v, 236, 236v.

Synonimy: bezmałżeństwo, celibat, czystość, dziewictwo, panieństwo.

Cf BEZŻEŃSTWO

KK