[zaloguj się]

2. NOTUS (1) sb m

Fleksja

N sg notus.

stp, Cn, Linde brak.

Dziecko z nieprawego łoża [nothusbękart Murm, Mymer1, BartBydg, Calep; ‒ baster, bękart, z kurwy syn Mącz; bękart, nieprawy, niesławnynothus Cn]: co niepodobna żeby Nothus kiedy dźiedźiczyć miał mimo tego ktory ieſt s práwego Małżeńſtwá práwym dźiedźicem MycPrz II B.

Synonimy: baster, bebiś, bękart, bęsz, nalezionek, pokrzywnik.

IM