[zaloguj się]

OBACZNIE (3) av

-cz- (2), -c- (1).

o, a oraz e jasne.

stp, Cn brak, Linde XVI w.

Znaczenia
Uważnie, roztropnie; circumspecte Mącz (3): Circumspecte, Opátrznie/ Pilnie/ Obácznie. Mącz 405d; plewy od pſzenice/ obácnie odpędzay GrzegŚm A2; [Pátrzćie przeto iako obácznie chodzićie: nie iáko niemądrzy/ ále iáko mądrzy. BudBib Eph 5/15 (Linde)].
Zwrot: »mowić obacznie« (1): Idz przećiwko mężowi głupiemu: á nie umie mowić obácżnie [nescit labia prudentiae]. Leop Prov 14/7.

Synonimy: opatrznie, ostrożnie, rozmyślnie, roztropnie, wiadomie.

Cf NIEOBACZNIE

DDJ