[zaloguj się]

OBACZNOŚĆ (6) sb f

-cz- (5), -c- (1).

Teksty nie oznaczają pochyleń; oba o prawdopodobnie jasne (tak w o- oraz -ość).

Fleksja
sg
G obaczności
I obacznością

sg G obaczności (5).I obacznością (1).

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Rozwaga, roztropność; mądrość (6): Pierſi płaſkie á chude znamionuią cżłouieka chwalebnego żywota y rozumu, dobrej obacnoſci y ſpokojnego GlabGad P4v.
Szeregi: »mądrość, obaczność« (1): młodych ludzi nie zwykłoſć albo nie roſtropnoſć zawſze ma być rządzona y też poſtanowiona mądroſcią obacżnoſcią ſtarych ludzi BielŻyw nlb 14.

»rozum i obaczność« (4): Ciało miękkie wſzędy, vkazuie cżłowieka dobrego rozumu y obacżnoſci GlabGad P5v, P2v, P4v, P5v.

Synonimy: ostrożność, rozmyślność, rozum, rozsądek, roztropność.

Cf NIEOBACZNOŚĆ

DDJ