[zaloguj się]

OBCHODZON (7) part praet pass impf

obchodzon (6), obchodzony (1).

Wszystkie o jasne.

Fleksja
sg
mNobchodzon nNobchodzono
pl
N subst obchodzoné

sg m N (praed) obchodzon (2).n N (praed) obchodzono (4).pl N subst obchodzoné (1).

stp brak, Cn w innym znaczeniu s.v. obchodził się, Linde XVII w. (z Cn) w innym znaczeniu s.v. obchodzić.

Znaczenia
1. Świętowany, czczony (5): Patrzáycie iako dziwné a roſkoſſné ieſt ſwięto dziſieyſſé/ dlá tego wſſytką duſſą/ żądzą ij motzą má bytz obchodzono OpecŻyw 9v; Trieterica, Swięto Bogá Bacchuſá które we trzi látá bywáło obchodzono. Mącz 464d, 369d; RejPos 151.
Szereg: »trzyman i obchodzon« (1): Solennis, Roczny/ vroczyſti/ co zwłaſzczá w rok á w rok bywa trzimano y obchodzono. Mącz 398d.
2. Okrążony, otoczony (1): Obiri, Być ogárnión/ Obchodźon [!]. Mącz 105b.
3. Odbywany (1): NA ten Sąd może pozwać tegoż dniá ktorego ma być obchodzon/ wſzákże przed tym niż będźie zágáion. Abowiem gdy iuż zágáią/ pozew nic nieważy. GroicPorz 1v.

Synonimy: 1. czczon. 2. obtoczony, ogarniony, okrążony, otoczony.

Cf OBCHODZIĆ

MC