[zaloguj się]

[ODŁUPOWAĆ SIĘ vb impf

Fleksja

inf odłupować się.

stp, Cn, Linde brak.

Odrywać się, odpadać warstwami [od czego]: á ták ie [konopie] ſpołem mocżą iáko y len/ ták długo poki śię ſkorá od głąbá/ álbo od drżeniá nie pocżnie odłupowáć. Cresc 1571 191.

Synonimy: odchodzić, odpadać, odrywać się, odwalać się.

Formacje współrdzenne cf ŁUPIĆ.]

ZZa