[zaloguj się]

ODWALAĆ SIĘ (1) vb impf

Fleksja

1 sg praes odwålåm sie.

stp, Cn, Linde brak.

Odpadać, odrywać się: Deruo ‒ Odpadąm, odwaliąm ſzie. Calep 310b.

Synonimy: odchodzić, odłupawać się, odłupować się, odpadać, odrywać się, odszczepiać się.

Formacje współrdzenne cf WALIĆ.

ZZa