[zaloguj się]

ODŁUPAWAĆ SIĘ (1) vb impf

Fleksja

3 pl praes odłup(a)wają sie.

stp, Cn, Linde brak.

Odrywać się, odpadać kawałkami [od czego]: Zaſię Crinoides ſą gruzołki iakoby ziarnka pſzenicżne na troie roſtarte/ ktore ſie odłupawaią od ciała wſzytkiego/ á zwłaſzcża od wątroby od nyrek/ y od ſleziony. FalZioł V 11.

Synonimy: odchodzić, odpadać, odrywać się, odszczepać się, odwalać się.

Formacje współrdzenne cf ŁUPIĆ.

ZZa