[zaloguj się]

ODSZCZEPAĆ SIĘ (1) vb impf a. pf

Fleksja

3 sg praes a. fut odszczepå sie.

stp, Cn, Linde brak.

Odłup(yw) się [od czego]: Pulpa in arboribus, Biel drzewna/ która yeſt miedzy zwierſchnią skórą á miedzy drżeniem/ króra [!] ſie łatwie odſzczepa od drżenia Mącz 331a.

Synonimy: odchodzić, odłupawać się, odpadać, odrywać się, odwalać się.

Formacje współrdzenne cf SZCZEPIĆ.

LWil