[zaloguj się]

ODZIAĆ SIĘ (13) vb pf

sie (10), się (3).

o jasne, a pochylone.

Fleksja
inf odziåć się
praet
sg pl
1 m odziåłem się m pers
2 m odziåłeś się m pers
3 m odziåł się m pers
n subst odziåły się
imperativus
sg
3 niech się odzieje

inf odziåć się (1).fut 3 sg odzieje się (2).3 pl odzieją się (1).praet 1 sg m odziåłem się (1).2 sg m odziåłeś się (1).3 sg m odziåł się (5).3 pl subst odziåły się (1).imp 3 sg niech się odzieje (1).

stp brak, Cn s.v. obrastam, Linde XVIII w. s.v. odziać.

1. Włożyć ubranie, ubrać się; okryć się; vestiri Vulg (9): Wyſzedſzy tedy z wánny/ niech ſye dobrze odźieie Oczko 27v.

odziać się w co (1): Acháb [...] rozdárł ná ſobie ſzátę/ y odzyał ſie we włoſienicę BielKron 85v.

odziać się czym (1): A Ezop w pośrzodku ich ſtał/ A ſzpetną ſie gunią odział BierEz Bv.

Przen (6):

odziać się czym (5): WróbŻołt 103/3; Bo ieſzcże ten każdy ieſt wzdy dobrey nadzieie Kto nad inſze vbiory cżnotą ſie odżieie RejJóz G2; Leop Iob 29/14, Eccli 50/11; KochPs 140.

W porównaniach (2): Confeſſionem et decorem induiſti: amictus lumine ſicut veſtimento. Włożyłzs [!] na ſię miły panie chwałę y okraſę odziałes ſie ſwiatłoſcią iako odzieniem. WróbŻołt 103/3; Oblecżonem w ſpráwiedliwość/ y odziałem ſie nią iáko inym odzienim Leop Iob 29/14.

a) O Chrystusie: wziąć na siebie człowieczeństwo [czym] (1): iż zákrystia znácży żywot dziewice Máryey, w ktorey ſię Christus odział świętą ſuknią, á to ćiáło ſuknią názywáiąc: przyoblokł cżłowiecżeńſtwo CzechEp 142.
2. Okryć się z wierzchu; vestiri Cn (4):

odziać się czym (1): vſtąpił mu łoſzká ſwego w celli ſwey Romuáldus: wſzákże kocykiem ſię iego [...] odziać niechćiał. SkarŻyw 573.

Przen (3):

[odziać się czym: POważna ſtárość gdy ſye śiwizną odźieie KołakWiek C.]

a) O terenie: pokryć się roślinnością (2): MIło pátrzáć ná łąki/ kiedy ſię odźieią KochFr 69.

odziać się w co (1): źiemiá/ ſkoro ſłónce iéy zágrzeie/ W rozliczné bárwy znowu ſye odźieie. KochPieś 41.

b) O roślinach: wypuścić liście [w co] (1): drzewá/ ktoré teraz odźiały ſie w liśćié/ Złupi z tego vbioru mroźnéy źimy przyśćié. KochFrag 20.

Synonimy: 1. oblec się, ogarnąć się, przyoblec się, ubrać się; 2. okryć się.

Formacje współrdzenne cf DZIAĆ SIĘ.

Cf ODZIENIE

MM