[zaloguj się]

PODŻEGANIE (1) sb n

Fleksja

N sg podż(e)gani(e).

stp notuje, Cn, Linde brak.

Namawianie, skłanianie do złego [czyje]: A ieſli ſie chudzinká [tj. adorowana kobieta] puł roká/ rok krzepcży/ opiera/ tedy podżegánie vſtáwicżne/ chytrość/ á zdrádá męſzcżyznſka ták wiele może/ iż on wielki pień który záwadzał ná drodze/ to ieſt miłość pocżćiwośći/ nie zwálić/ ále ſpádáć ſie muśi. GórnDworz Bb4.

Synonimy: instygowanie, podburzanie, podszczuwanie, poduszczanie.

Cf PODŻEGAĆ, PODŻOGA

KW