[zaloguj się]

PODUSZCZANIE (8) sb n

o oraz a jasne, e pochylone.

Fleksja
sg pl
N poduszczanié poduszczaniå
G poduszczani(a)
D poduszczaniu
I poduszczani(e)m

sg N poduszczanié (3); -é (1), -(e) (2).G poduszczani(a) (1).D poduszczaniu (1).I poduszczani(e)m (1).pl N poduszczaniå (2).

stp, Cn notuje, Linde brak.

1. Zachęcanie, pobudzanie; instigatio Calep, Cri; invitamentum, stimulatio Mącz; instinctus, insusurratio, suggestio, suggestus Cn (1): Stimulatio, Podpychánie/ pobudzánie/ dopiekánie/ poduſzczánie. Mącz 415d, 500b.
a. Namawianie do złego, podjudzanie (5): Gdy ſwego nic w Pánnie nie przewiodł/ zguby drugich [...] z niey ſzukáć nieprzyiaćiel ludzki/ y vrodą á pięknośćią iey inne zakonniki záráżać pocżął. Lecż iż y oni cżuli o ſobie/ onemu ſię poduſzcżániu mocnie y ſrogo ſtáwili SkarŻyw 14; Calep 545a; LatHar 251.
Szereg: »nauki i poduszczania« (1): ktorzy żábam [...] ſą przypodobáni: iż ich náuki y poduſzczánia przykre á nikczemne/ y do błotá nieczyſtośći y ćieleſney wolnośći záwſze ćiągnąć będą. WujNT 875.
Wyrażenie przyimkowe: »z poduszczania [czyjego]« (1): Iſch opuſzczywſchi [...] Vrſulą malzonką ſwa wlaſzna [...] prze nyezgodą wkthorey ſpoduſchczanya przyacziol ſwich ſnym zawzdi myąſchkala budowanya nykthorym panom na pewnych myeyſzczach yeſth stanowyel LibMal 1551/161.
2. To, co kusi, nęci, wabi [czego] (1): Illecebrae, Lákotki/ poduſzczánia á pokuſy świátá tego. Mącz 165b.

Synonimy: 1. namawianie, namowa, pobudzanie, podżeganie, wzywanie; 2. pokusa, ponęta, powab, przynęta.

Cf PODUSZCZAĆ

KW, AL