[zaloguj się]

POBUDZANIE (11) sb n

o oraz a jasne; e z tekstów nie oznaczających -é lub oznaczających niekonsekwentnie.

Fleksja
sg
N pobudzani(e)
G pobudzaniå
D pobudzaniu
A pobudzani(e)
L pobudzaniu

sg N pobudzani(e) (5).G pobudzaniå (3); -å (2), -(a) (1).D pobudzaniu (1).A pobudzani(e) (1).L pobudzaniu (1).

stp brak, Cn s.v. pokusa, pokuszenie; pobudka, pobudzanie, Linde bez cytatu s.v. pobudzić.

1. Skłanianie, zachęcanie, namawianie (do dobrego lub złego); stimulatio Mącz, Cn; instantia Mącz; agitatio, illicium Calep; exhortatio, impulsio, impulsus, incitatio, instigatio, instigatus, instinctus, invitamentum, invitatio, invitatus Cn (7): Mącz 415d, 418d; Bes pobudzánia cnotá ćiągnie więc do tego. MycPrz I A2; Calep 45a, [504]b.

pobudzanie kogo, czego ku czemu (2): NIemiernoſci wſzelkiey y przepijania niedopuſzcżay ſie/ abowiem rozmagitych pokarmow pożywać: ieſth pobudzanie brzucha ku ſiłnemu obżarſtwu. FalZioł V 65v; gdy ſługá Boży/ ná pobudzánie wiernych ku niebieſkim żądzom/ dáleko od klaſztoru ſwego zábieżał SkarŻyw 211.

2. Wywoływanie, powodowanie jakiejś reakcji; provocatio Vulg [czego] (4): thego ſie pani ma napić dla pobudzania rzecży przirodzonych FalZioł I 79d, I 51a; KwiatKsiąż I2v; przypatrzaymy ſię iedni drugim ku pobudzániu miłośći y dobrych vczynkow WujNT Hebr 10/24.

Synonimy: 1. instygowanie, pobudka, podburzanie, podszczuwanie, poduszczanie, podżeganie, podżoga, poruszanie, przywod.

Cf POBUDZAĆ

TG, ZCh